Επικοινωνία

Φορμα Επικοινωνίας


 

Captcha Code

Click the image to see another captcha.
 

NovelTech

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Νικολάου Πλαστήρα 100
Βασιλικα Βουτών Τ.Κ. 700 13
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: +30-2810-391861 
Fax: +30-2810-391860 
Web site: http://www.noveltech.gr
Email: info@noveltech.gr

FB_logo.png  twitter_logo.png  in_logo.png  YT_logo.png