Παρατηρητήριο Έργων και Μελετών Περιφέρειας Κρήτης

Η NovelTech ανέλαβε την ανάπτυξη του Παρατηρητήριο Έργων και Μελετών Περιφέρειας Κρήτης