Προιόντα

CivilPlanner

CivilPlanner

Διοίκηση – Διαχείριση Έργων και Μελετών
Φορέων του Δημοσίου και Οργανισμών

WorkFinder

WorkFinder

Portal εύρεσης εργασίας για Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα

Mgov.gr

Mobile Government Platform

Πλατφόρμα υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (sms,email,fax,web)

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινωνικών Δομών

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινωνικών Δομών

Εξειδικευμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση των Κοινωνικών Δομών

City Guide App

MITOS Travel & City Guide Platform

Τουριστικός Οδηγός πόλης για κάτοχους κινητών τηλεφώνων με λειτουργικό iOS (iPhone) και Android, με δυναμική διαχείρισης περιεχομένου μέσω web cms

smartsms.gr

Mobile Marketing Platform

Πλατφόρμα SMS (1-way, 2-way) & Email υπηρεσιών