Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινωνικών Δομών

 

koin_domes1.png

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των κοινωνικών δομών ενός Δήμου, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ένα εξειδικευμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση των δομών.

Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα γίνεται μέσω διαδικτύου (web based), γεγονός το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση από παντού χωρίς την απαίτηση εγκατάστασης ειδικού λογισμικού σε κάθε Η/Υ.

Βασίζεται σε δυναμικό σύστημα κατανομής ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που έχουν. Η καταγραφή της λειτουργίας των δομών είναι ενιαία για όλη την περιοχή και τα στελέχη των δομών θα έχουν πρόσβαση από τις δομές τις οποίες στελεχώνουν.

 Το πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από επιμέρους υποσυστήματα (modules) προκειμένου να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν οι δομές που θα αναπτυχθούν στις εκάστοτε περιοχές δράσης.

 

Υποσυστήματα:

1. Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης
2. Γραφείο Διαμεσολάβησης
3. Κοινωνικό Παντοπωλείο
4. Κέντρο Υποδοχής Αστέγων
5. Συσσίτια
6. Κοινωνικό Φαρμακείο
7. Δημοτικοί Λαχανόκηποι
8. Τράπεζα Χρόνου (ειδική ιστοσελίδα)

 

 
Ενδεικτικές οθόνες: