Προφίλ

Η NovelTech ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 στο Ηράκλειο Κρήτης, και είναι μέλος του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, στους χώρους του οποίου έχει τα γραφεία της.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα όπου έχει υλοποιήσει με επιτυχία σύνθετα έργα σε όλη την Ελλάδα. Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη η ανάπτυξη δικτύου συνεργατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας.

Εγγύηση για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου ποιότητας, αποτελούν η εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις των στελεχών μας.

Παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε συνδυασμό με την άρτια τεχνική κατάρτιση, δουλεύουμε σε συνεργασία με κάθε πελάτη έχοντας σαν στόχο την αύξηση του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος.